Aktiviteter

Zonta Norges aktiviteter er knyttet til landsmøter, ledermøter, distriktsmøter og internasjonale conventions hvert annet år. 

Se EVENTS på forsiden for informasjon om kommende nasjonale møter.

Neste convention er i Hamburg 24 – 29 juni 2022.