Zonta Norges leder Siri Meling(til høyre) og sekretær Thrine Seglem

I budsjettet for ZN har vi avsatt kr. 10000 til deltakelse på Distriktsmøtet som skulle være i høst i Egersund. Siden dette nå blir en digital og kostnadsfri konferanse, har vi omdisponert disse midlene og vil gi kr. 10000 til TV-aksjonen 2021 «Barn ikke bruder». Dette for å vise at vi samarbeider om samme tema.

 

 

 

Ledelsen i Zonta Norge

Styret 2020 – 2021

Landsleder
Siri Meling
Mobil: +47 91381322
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Vise- Landsleder
Dobrila Radulovic
Mobil: +47 900 77 777
E-post: [email protected]
Klubb: Bergen

Kasserer
Heidi Lorentzen Solli

Mobil: +47 995 98 701
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Sekretær
Thrine Seglem
Mobil: +47 958 89 757
E-post: [email protected]
Klubb:    Egersund og omegn                            

Webmaster
Randi Karin Holmen
Mobil:+ 47 971 69 404
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Revisor

Eli Vålberg- Stavanger Zontaklubb

Oversikt over verv i Zonta Norge 2021/22