Amalie Earhart
Inga Laukyté–Budrienè med Dorte Olesen, leder i distrikt 13
Line Wedam Fruergaard

Stipend

Som et ledd i innsatsen for å styrke kvinners stilling og muligheter, deler Zonta hvert år ut en rekke legater og stipender. Les mer på undermenyene Internasjonale stipendordninger, Nasjonale stipend og Lokale stipend.

Kontaktpersoner for stipendordningene finner du her