Amalie Earhart
Inga Laukyté–Budrienè med Dorte Olesen, leder i distrikt 13
Line Wedam Fruergaard

Stipend

Som et ledd i innsatsen for å styrke kvinners stilling og muligheter, deler Zonta hvert år ut en rekke legater og stipender. Les mer på undermenyene Internasjonale stipendordninger, Nasjonale stipend og Lokale stipend.