Pressen

Zonta er en organisasjon med 29.000 medlemmer i 63 land som arbeider sammen for å forbedre livene og mulighetene for kvinner og jenter. På denne siden vil du finne aktuelle pressemeldinger om Zonta Norges tiltak, prosjekter og arrangementer.

 • Ledermøte i Hå 7.-9.2.20
  Ledermøtet legger vekt på følgende:
 • Bli kjent
 • Ledertrening
 • Zontas indre liv – både formelt og sosialt
 • Convention, Chicago USA
 • Sosiale medier og Zontas hjemmesider
 • Nye digitale utfordringer
 • Egen klubbs utfordringer og styrker
  Motivasjon og påfyll i hverdagen
 • Positiv organisasjonskultur
 • Ivareta nye og gamle medlemmer
 • Zonta i Norge med multinasjonalt perspektiv
 • Økonomi i egen klubb
 • Kvinner i media
 • Tildeling av Zontadiplom

LANDSMØTE I TRONDHEIM 11.9.20-13.9.20
Se presentasjon her

LANDSMØTE I SAUDA

Under landsmøtet i Sauda september 2019, holdt tidligere internasjonal president Maria José Landeira Østergård, et fengende innlegg om kvinners rettigheter, likestilling og et liv uten vold, og hva våre medlemmer verden over har gjort for å hjelpe, og hva vi kan gjøre. Se presentasjonen her

 

Maria José Landeira Østergård

Festkomité fra Sauda

Deltakere på landsmøtefesten
Underholdning under landsmøtefesten Sauda
Deltakere fest fra ve. Jane Bordal, Dorte Olesen, Tore Fosstveit, Elin Mong
Festtaler Mari Vangdal
Jane Bordal festtaler

Maria L J Oestergaard festtalerDelaying Early Marriage in Niger

Barnebruder i Niger

Let Us Learn Madagascar

«Let Us Learn Madagascar»