Pressen

Zonta er en organisasjon med 29.000 medlemmer i 64 land som arbeider sammen for å forbedre livene og mulighetene for kvinner og jenter. På denne siden vil du finne aktuelle pressemeldinger om Zonta Norges tiltak, prosjekter og arrangementer. Under landsmøtet i Sauda september 2019, holdt tidligere internasjonal president Maria José Landeira Østergård, et fengende innlegg om kvinners rettigheter, likestilling og et liv uten vold, og hva våre medlemmer verden over har gjort for å hjelpe, og hva vi kan gjøre. Se presentasjonen her

Distriktsmøte i København 12.-15.9.19 – les  mer her

Trondheim Zonta om 8. mars

Her kan du lese innlegget fra Trondheim Zontaklubb i anledning 8.mars feiringen: Fritt ord

Ledermøte i Hå 15.2.19-17.2.2019
Ledermøtet legger vekt på følgende:

  • Ledertrening
  • Zontas indre liv – både formelt og sosialt
  • Vi blir 100 år!
  • Sosiale medier og Zontas hjemmesider
  • Motivasjon og påfyll i hverdagen
  • Positiv organisasjonskultur
  • Kultur i Hå
  • Økonomi i Zonta Norge


LANDSMØTE I SAUDA 7-9. SEPTEMBER 2018

Ble arrangert av Sauda zontaklubb. Tema: kvinner og kraft, les mer her

Fredag fekk du høyra vår historie frå eit jordbrukssamfunn til eit industrisamfunn. Dette vart formidla gjennom ord og tonar av eit dyktig og sjarmerande husorkester ved Sauda vidaregåande skule. Med industrialiseringa auka folketalet i Sauda, og med det også behovet for bustader. Det er bakgrunnen for etableringa av Åbøbyen, og oppbygginga av vårt bysentrum. Eit svært interessant arkitektonisk miljø som vi vart nærare kjende med på laurdagen. Sauda har vore heldig å få to flotte anlegg som Nasjonal Turistveg står bak: Allmannajuvet og Svandalsfossen. Vi fekk sjå nærmare på desse flotte anlegga. Les mer her

 

 

 

 

 

 

Maria José Landeira Østergård

Festkomité fra Sauda

Deltakere på landsmøtefesten
Underholdning under landsmøtefesten Sauda
Deltakere fest fra ve. Jane Bordal, Dorte Olesen, Tore Fosstveit, Elin Mong
Festtaler Mari Vangdal
Jane Bordal festtaler

Maria L J Oestergaard festtalerDelaying Early Marriage in Niger

Barnebruder i Niger

Let Us Learn Madagascar

«Let Us Learn Madagascar»