Pressen

Zonta er en organisasjon med 29.000 medlemmer i 63 land som arbeider sammen for å forbedre livene og mulighetene for kvinner og jenter. På denne siden vil du finne aktuelle pressemeldinger om Zonta Norges tiltak, prosjekter og arrangementer.

Landsmøtet i Trondheim 11.9.20-13.9.20 avlyst
Digitalt landsmøte 9.9.20, se saksdokumenter her

Digitalt Ledermøte 16. februar 2021 kl. 18-20.30
Dette blir et digitalt Ledermøte på Teams.

Ledermøte i Hå 7.-9.2.20 Les mer


Ledermøtet legger vekt på følgende:

 • Bli kjent
 • Ledertrening
 • Zontas indre liv – både formelt og sosialt
 • Convention, Chicago USA
 • Sosiale medier og Zontas hjemmesider
 • Nye digitale utfordringer
 • Egen klubbs utfordringer og styrker
  Motivasjon og påfyll i hverdagen
 • Positiv organisasjonskultur
 • Ivareta nye og gamle medlemmer
 • Zonta i Norge med multinasjonalt perspektiv
 • Økonomi i egen klubb
 • Kvinner i media
 • Tildeling av Zontadiplom

Landsmøtet i Sauda 2019 Les mer

Under landsmøtet i Sauda september 2019, holdt tidligere internasjonal president Maria José Landeira Østergård, et fengende innlegg om kvinners rettigheter, likestilling og et liv uten vold, og hva våre medlemmer verden over har gjort for å hjelpe, og hva vi kan gjøre. Se presentasjonen her

Digitalt Landsmøte september 2020

Maria José Landeira Østergård

Festkomité fra Sauda

Deltakere på landsmøtefesten
Underholdning under landsmøtefesten Sauda
Deltakere fest fra ve. Jane Bordal, Dorte Olesen, Tore Fosstveit, Elin Mong
Festtaler Mari Vangdal
Jane Bordal festtaler