Nyheter

FNs Kvinnekommisjon (CSW) vil bli avholdt i år fra 15.-25. mars

Dette blir et digitalt møte.

Priority theme: 
Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls;
Review theme:Women’s empowerment and the link to sustainable development (agreed conclusions of the sixtieth session)

Det var sivilt samfunn selv som avgjorde i høst at NgoForum også vil foregå digitalt, dvs. alle side eventene som foregår utenfor FN bygningene blir digitale. Det vil foregå forhandlinger om en slutterklæring, men det er de respektive FN delegasjonene, som holder til i New York, som vil forhandle om denne. Det vil imidlertid bli opprettet en liten offisiell delegasjon her i Norge som vil følge forhandlingene digitalt og kunne gi innspill underveis. FOKUS vil, som i tidligere år, koordinere innspill fra sivilt samfunn. Vi vil komme tilbake med en skisse for dette og kommer tilbake med dato  for et møte i begynnelsen av februar. Vi vil også sammenfatte noen av de viktigste dokumentene og sende ut.
For dere som ønsker å følge arbeidet under CSW, så er det fint om dere gir meg tilbakemelding, så skal jeg sette dere opp på en liste og holde dere oppdatert om det som foregår og informasjon om Side Events etc. sånn at dere får deltatt på CSW, selv om det blir på en annen måte.
Les mer om CSW her: https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021