Kontakt


Klubbpresidenter
 1.6.17 – 31.5.18

Ålesund og omegn zontaklubb Ragnhild Herje Johannessen
Bergen zontaklubb Liv Lingjerde
Egersund og omegn zontaklubb Elisabeth Solbakke
Haugesund og omegn zontaklubb Ljiljana Oosterkamp
Oslo zontaklubb Nadia S. Larsen
Sauda zontaklubb Tora Hellerdal Fosstveit
Stavanger zontaklubb Elin Carsløv
Trondheim zontaklubb Ruth Hørgård Fagerhaug

 Webansvarlig i klubbene

Ålesund og omegn zontaklubb Ragnhild Herje Johannessen
Bergen zontaklubb Margrethe Strømme
Egersund og omegn zontaklubb Randi Karin Holmen
Haugesund og omegn zontaklubb Grete Smistad
Oslo zontaklubb Jane Bordal
Sauda zontaklubb Margoth Sundsbø
Stavanger zontaklubb Cecilie Gulbrandsen
Trondheim zontaklubb Kari-Elisabeth Paulsen

 

Kontakt

Du er alltid velkommen til å kontakte Zonta Norge!

AD – områdeleder Mari Vangdal
Mobil: + 47 98207545
E-post: [email protected]

Oslo zontaklubb
Områdekasserer Thrine Seglem
Mobil: + 47 958 89 757
E-post: [email protected]
Egersund zontaklubb
Webansvarlig Zonta Norge Randi Karin Holmen
Mobil:+ 47  971 69 404

E-post: [email protected]
Egersund og omegn zontaklubb