Kontakt


Klubbpresidenter
 1.6.18 – 31.5.19

Ålesund og omegn zontaklubb Ragnhild Herje Johannessen
Bergen zontaklubb Liv Lingjerde
Egersund og omegn zontaklubb Siri Meling
Haugesund og omegn zontaklubb Ljiljana Oosterkamp
Oslo zontaklubb Hilde Heggelund
Sauda zontaklubb Tora Hellerdal Fosstveit
Stavanger zontaklubb Elin Carsløv
Trondheim zontaklubb Ruth Hørgård Fagerhaug
Vigrestad og omegn zontaklubb Majken Gudmestad

 Webansvarlig i klubbene

Ålesund og omegn zontaklubb Ragnhild Herje Johannessen
Bergen zontaklubb Margrethe Strømme
Egersund og omegn zontaklubb Randi Karin Holmen
Haugesund og omegn zontaklubb Grete Smistad
Oslo zontaklubb Jane Bordal
Sauda zontaklubb Margoth Sundsbø
Stavanger zontaklubb Wenche Chr. Olstad
Trondheim zontaklubb Kari-Elisabeth Paulsen
Vigrestad og omegn zontaklubb Merethe Elin Kvia 

 

Kontakt

Du er alltid velkommen til å kontakte Zonta Norge!

AD – områdeleder Elin Hetland Mong
Mobil: + 47 475 01 246
E-post: [email protected]

Egersund og omegn zontaklubb
Områdekasserer Heidi Lorentzen Solli
Mobil: + 47 995 98 701
E-post: [email protected]
Egersund og omegn zontaklubb
Webansvarlig
Zonta Norge
Randi Karin Holmen
Mobil:+ 47  971 69 404

E-post: [email protected]
Egersund og omegn zontaklubb