Ledelsen i Zonta Norge. Fra venstre viseAD Ruth Hørgård Fagerhaug, kasserer Heidi Solli, AD Elin Hetland Mong, og sekretær Ellen Skartveit. Governor D-13 Dorte Olesen nr 2 fra høyre

 

 

Klubbpresidenter 2019-2020 – under revidering

Ålesund og omegn zontaklubb Ragnhild Herje Johannessen
Bergen zontaklubb Dobrila Radulovic
Egersund og omegn zontaklubb Siri Meling
Haugesund og omegn zontaklubb Grete Smistad
Oslo zontaklubb Hilde Heggelund
Sauda zontaklubb Tora Hellerdal Fosstveit
Stavanger zontaklubb Elin Carsløv
Trondheim zontaklubb Eva Ohm
Vigrestad og omegn zontaklubb Majken Gudmestad

 

 Webansvarlig i klubbene

Ålesund og omegn zontaklubb Ragnhild Herje Johannessen
Bergen zontaklubb Dobrila Radulovic
Egersund og omegn zontaklubb Randi Karin Holmen
Haugesund og omegn zontaklubb Grete Smistad
Oslo zontaklubb Jane Bordal
Sauda zontaklubb Margoth Sundsbø
Stavanger zontaklubb Wenche Chr. Olstad
Trondheim zontaklubb Kari-Elisabeth Paulsen
Vigrestad og omegn zontaklubb Merethe Elin Kvia 

 

Kontakt

Du er alltid velkommen til å kontakte Zonta Norge!

AD – områdeleder Elin Hetland Mong
Mobil: + 47 475 01 246
E-post: [email protected]

Egersund og omegn zontaklubb
Områdekasserer Heidi Lorentzen Solli
Mobil: + 47 995 98 701
E-post: [email protected]
Egersund og omegn zontaklubb
Webansvarlig
Zonta Norge
Randi Karin Holmen
Mobil:+ 47  971 69 404

E-post: [email protected]
Egersund og omegn zontaklubb