Kontakt

Du er alltid velkommen til å kontakte Zonta Norge!

AD – områdeleder Siri Meling
Mobil: + 47 913 81 322
E-post: siri.meling

Egersund og omegn zontaklubb
Områdekasserer Heidi Lorentzen Solli
Mobil: + 47 995 98 701
E-post: heidi@dabb.no
Egersund og omegn zontaklubb
Webansvarlig
Zonta Norge
Randi Karin Holmen
Mobil:+ 47  971 69 404

E-post: rkholmen@gmail.com
Egersund og omegn zontaklubb