Zonta International

Zonta International er en organisasjon som over hele verden arbeider for likestilling, og at menneskerettighetene også skal gjelde for alle kvinner. Over 30.000 medlemmer, organisert i mer enn 1.200 klubber i 67 land, gir sin tid, kompetanse og støtte til lokale og internasjonale hjelpeprosjekter og stipender med det formål å styrke kvinner. De er talerør for kvinner og jenters rettigheter. Zonta samarbeider tett med FN om hjelpeprosjekter og driver internasjonalt påvirkningsarbeid overfor FN’s ulike organer og Europarådet.

Zonta ble stiftet i 1919 i Buffalo, staten New York. Zonta Internationals hovedkvarter ligger i dag i Chicago. Zonta er bygd opp som en internasional organisasjon med et valgt styre, ZI Board. Convention, som arrangeres annethvert år (i partallsår), er Zonta Internationals øverste besluttende organ.

Zonta er globalt oppdelt i 30 geografiske distrikter. Hvert distrikt ledes av en governor og et distriktsstyre. Norge tilhører distrikt 13, som består av Danmark, Litauen, Island og Norge.

Les mer om Zonta International her.