Webansvarlige

Medlemsopplysninger
Trenger du å finne kontaktinformasjon om zontamedlemmer, må du være registrert i medlemsregisteret i Zonta Norge. Den enkelte klubb har tilgang til et elektronisk webarkiv.  For å få tilgang til Zonta International sine websider, kan du enkelt registrere deg med medlemsnummer på nettstedet ved å klikke på «My Zonta«, følg instruksjonen. Ditt medlemsnummer finner du på adresseetiketten på tidsskriftet Zontian som du regelmessig mottar fra Zonta. Hvis du ikke har det for hånden, kan du få medlemsnummeret fra klubbens kasserer.

Webansvarlige
Zonta Norge og alle klubbene har en webansvarlig, som kan oppdatere og redigere henholdsvis Zonta Norges og de enkelte klubbenes nettsider. Nettsidene er i regi av Distrikt 13, som har utarbeidet en brukerveiledning for alle klubbene. Webansvarlige har fått kontaktinformasjon både til Zonta Norge og Zonta Danmark der de kan søke hjelp når de har spørsmål.

Redigering av klubbsider
Klubbenes webansvarlige har bare tillatelse til å redigere sine egne klubbsider. Klubbstyret avgjør om flere enn webansvarlig og klubbens president skal ha redigeringstilgang.

I Zonta Norge har medlemmene i informasjonskomitéen redigeringstilgang til alle nettsidene.

Webmaster 2017-2018 Randi Karin Holmen