Webansvarlige

Medlemsopplysninger
Trenger du å finne kontaktinformasjon om zontamedlemmer, må du være registrert i medlemsregisteret i Zonta Norge. For å få tilgang til Zonta International sine websider, kan du enkelt registrere deg med den e-mailadressen som klubben har registrert. Gå til https://www.zonta.org/ og klikk på «My Zonta«. Første gang du går inn skriver du inn e-mailadressen og velger «Forgot Username/Password, følg så instruksjonen. 

Webansvarlige
Zonta Norge og alle klubbene har en webansvarlig, som kan oppdatere og redigere henholdsvis Zonta Norges og de enkelte klubbenes nettsider. Nettsidene er i regi av Distrikt 13, som har utarbeidet en brukerveiledning for alle klubbene. Webansvarlige har fått kontaktinformasjon både til Zonta Norge og Zonta Danmark der de kan søke hjelp når de har spørsmål.

Redigering av klubbsider
Klubbenes webansvarlige har bare tillatelse til å redigere sine egne klubbsider. Klubbstyret avgjør om flere enn webansvarlig og klubbens president skal ha redigeringstilgang.

I Zonta Norge har medlemmene i informasjonskomitéen redigeringstilgang til alle nettsidene. Komitéen består i dag av: webmaster Randi Karin Holmen, Kari Elisabeth Paulsen og Ragnhild Herje Johannessen

Du finner brukermanualer og tips for redigering under fanen Verktøykasse.

Webmaster 2017-2020 Randi Karin Holmen