OM MEDLEMSKAP

Du kan selv kontakte den lokale Zontaklubben som du er interessert i (se på kartet på forsiden) og forhøre deg om klubben. Hvis du finner at du er interessert, kan du be om å bli invitert som gjest til neste klubbmøte. Da kan vi sammen finne ut om klubbarbeidet er noe for deg. Hvis vi blir enige om det, inviteres du til å bli medlem. Klubben kan også kontakte personer som potensielle medlemmer, for eksempel på oppfordring fra medlemmer.

Zonta er opprinnelig stiftet av kvinner med profesjonsbakgrunn og i lederstillinger. Zonta er i dag en organisasjon med samfunnsengasjerte personer med erfaring fra anerkjent virksomhet eller yrke. Det er også ønskelig at det er en viss spredning i bakgrunn.

For øyeblikket er det bare kvinnelige medlemmer i Zonta Norge, men i prinsippet kan også menn som vil jobbe for Zontas mål og verdier, bli medlemmer.

Vi ønsker Cecilie Gulbrandsen, webansvarlig i Stavanger Zontaklubb, velkommen som nytt medlem i Zonta