Æresmedlemmer er personer som har utmerket seg ved usedvanlig virksomhet utenfor Zonta.

Æresmedlemmer

Et æresmedlem skal ha alle medlemskapsrettigheter, med unntak av rett til å inneha verv eller lederstilling, til å legge frem forslag, til å stemme eller til å representere klubben som delegat eller stedfortreder. Klubbstyret kan velge å gjøre æresmedlemskapet tidsbegrenset. Æresmedlemmer skal være fritatt for å betale kontingent, men klubben skal betale kontingenten til Zonta International, distriktet og område Norge for klubbens æresmedlemmer.