Area4

Mål og strategi

Her finner du:

Mål for Område 4 – Norge

2016-2018 Service:

Alle klubbenes prosjekter skal gjenspeiler Zontas mål og er i trå med Zontas formål Alle lokale prosjekter skal rettes mot kvinner og jenter. Klubbene anmodes å fokusere på flyktningsituasjonen MEDLEMSSKAP I tråd med D13s mål, har vi som mål vi en netto medlemsøkning på 5 prosent ved utløpet av toårsperioden. Ingen nedgang i antall klubber. En ny klubb

RESSURSER Det er viktig at medlemmene deltar i klubbenes arbeid gjennom styreverv eller komitearbeid. Alle klubber må søke å få nye medlemmer som ønsker å være aktivt med i klubbens arbeid. Klubbenes styre må gjøre seg kjent med arbeidsverktøy (tools) på nettet angående ledertrening og ivaretagelse av medlemskap Zontarelatert ledertrening skal foregå både på klubb og områdenivå. DONASJONER Donasjonene til ZI skal økes ved at alle klubber gir minst 1/3 av innsamlede midler til ZIF. Andelen personlige donasjoner øker.