Ledermøter

Zonta Norge arrangerer som regel to ledermøter i året, et 2-dagers møte i februar og et kortere i forbindelse med landsmøtet i september. Hver klubb kan sende to deltakere, klubbleder og en annen fra styret.

På ledermøtene gis lederopplæring, informasjon og motivasjon for lederoppgaven som klubbleder. Deltakerne utveksler ideer, tar opp sentrale spørsmål og gir rapporter fra klubbarbeidet. Ikke minst utvikles fellesskap og samhold i ledermiljøet når det gjelder å nå  Zontas visjoner og mål.

Ledermøte i Hå 7.2.20-9.2.20

Dokumenter til det ekstraordinære landsmøtet ligger under Landsmøter

Ledermøte i Hå 15.2.19-17.2.19 Les mer

 


Astrid Grude Eikseth holdt et flott foredrag om Zontas rolle i Europa og i Europarådet. Februar 2019


Ledergruppen samlet på Hå Gamle Prestegård. Februar 2019

Deltakere ledermøte Oslo februar 2018
Elin Mong ledermøte Oslo februar-17
Ledermøte på Sola, Stavanger 2016
Ledermøte på Sola, Stavanger 2016