Ledermøter

Zonta Norge arrangerer som regel to ledermøter i året, et 2-dagers møte i februar og et kortere i forbindelse med landsmøtet i september. Hver klubb kan sende to deltakere, klubbleder og en annen fra styret.

På ledermøtene gis lederopplæring, informasjon og motivasjon for lederoppgaven som klubbleder. Deltakerne utveksler ideer, tar opp sentrale spørsmål og gir rapporter fra klubbarbeidet. Ikke minst utvikles fellesskap og samhold i ledermiljøet når det gjelder å nå  Zontas visjoner og mål.

Ledermøte i februar 2022

Styret i ZN har gått med en drøm om å få samle flotte Zontadamer i Egersund under Julebyen i desember 2021.

Vi tror at det blir Juleby i år, men er veldig usikre og dere kjenner alle til smittesituasjonen rundt om i landet.

På denne bakgrunn har vi valgt å ikke planlegge for en samling i år, men heller satse på at vi kan ha en fysisk ledersamling

i februar 2022.

Ledermøtet 16.februar 2021

Møtet ble avholdt digitalt på Teams, og hovedtemaene var kampen mot barneekteskap og den nye digitale tid. Hvordan kan vi forenkle og videreutvikle organisasjonen og klubbene med nye digitale verktøy?

Ledermøte i Hå 7.2.20-9.2.20

Dokumenter til det ekstraordinære landsmøtet ligger under Landsmøter

Ledermøte i Hå 15.2.19-17.2.19 Les mer

 

Fra det digitale Ledermøtet 16.2.21


Astrid Grude Eikseth holdt et flott foredrag om Zontas rolle i Europa og i Europarådet. Februar 2019


Ledergruppen samlet på Hå Gamle Prestegård. Februar 2019

Deltakere ledermøte Oslo februar 2018
Elin Mong ledermøte Oslo februar-17
Ledermøte på Sola, Stavanger 2016
Ledermøte på Sola, Stavanger 2016