Aktiviteter

Zonta Norges aktiviteter er knyttet til landsmøter, ledermøter og vårt nasjonale prosjekt, Zonta Internasjonale Fistulaprosjekt, video

 

Fistlaprosjektet i Liberia
Fistulaprosjektet i Liberia