AD Brev

Områdeleder Mari Ramsten Vangdal, AD i Zonta Norge for 2016-2018 og medlem av Oslo zontaklubb

Mari har vært medlem i Zonta siden 1992. Hun har vært klubbpresident, viseguvernør og guvernør i 2000-2002. I 2003-2005 var hun internasjonal direktør og Foundation ambassadør i 2006-2008. Da Mari ble spurt om å være AD, nølte hun ikke med å si ja. Zonta har gitt henne så mye, og hun er glad for å gi litt tilbake. Mari er gift, har to barn og to barnebarn som bor i Danmark.

Hvorfor er jeg medlem av Zonta?
Det var min søster som fikk meg inn i Oslo Zontaklubb. I den verden vi lever i er det kvinner og barn som lider mest. Kvinnens stilling er blitt svakere og når vi hører at sterke, konservative organisasjoner kan hindre at konvensjoner om kvinners rettigheter ikke blir ratifisert av FNs medlemsorganisasjoner, har vi en lang vei å gå. Verden er i endring, og det går dessverre ikke fremover med stormskritt for verdens kvinnerettigheter. Selv ikke i Norge er kvinners rettigheter en selvfølge. Det er en lang vei å gå til vi er der at menneskerettighetene er synonymt med kvinners rettigheter.

Zonta International
Vi er medlem av en stor Internasjonal Organisasjon som har viktige prosjekter, og som deler ut stipend. Vi kan alle være med å påvirke ved å donerer til ZIF. Det er også mye å gjøre her hjemme, og de lokale prosjektene gjør også en forskjell og gir Zonta oppmerksomhet. Zonta er dessverre altfor lite kjent i Norge. Er det noe jeg ønsker meg, er at Zonta gjøres kjent i Norge, og at vi også på den måten kan får flere medlemmer til våre klubber.

Da jeg arbeidet på Lovisenberg Sykehus hadde jeg i min avtale at jeg skulle få permisjon med lønn for å være med på Zonta arrangementer og møter. Dette gjorde at jeg kunne si ja til å gå tappene opp mot Zontas internasjonale styre. Jeg har fått oppleve mye og fått mange gode venner i hele verden.  Jeg har fått tusen ganger mer igjen enn det lille jeg har gitt til Zonta av tid og penger.

Jeg gleder meg til mine to år som Områdeleder for Zonta Norge!

AD Elin Hetland Mong presenterer sine AD brev her

AD brev nr. 1 Juli 2018

Mari Ramsten Vangdal vil her presentere sine nyhetsbrev

AD brev nr. 1
AD brev nr. 2
AD brev nr. 3
AD brev nr. 4
AD brev august 2017
AD brev November 2017
AD brev mars 2018
AD brev mai 2018