Zonta Norges leder Elin Hetland Mong

Styret i Zonta Norge 2016-17 - fra venstre Elin, Mari, Solveig, Thrine
Styret i Zonta Norge 2016-18 – fra venstre Elin Hetland Mong, Mari Vangdal, Solveig Jacobsen, Thrine Seglem

 

Ledelsen i Zonta Norge

Styret 2018 – 2020

Landsleder
Elin Hetland Mong
Mobil: +47 475 01 246
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Vise-landsleder
Ikke avklart ennå
Mobil: +47 
E-post:
Klubb: 

Kasserer
Heidi Lorentzen Solli

Mobil: +47 995 98 701
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Sekretær
Ellen Skartvedt
Mobil: +47 412 61 042
E-post: [email protected]
Klubb:    (Tidl. Sandnes og Jæren)                                

Webmaster
Randi Karin Holmen
Mobil:+ 47 971 69 404
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Revisor

Hege Berit Østgård, Sandnes og Jæren