Zonta Norges leder Siri Meling(til høyre) og sekretær Thrine Seglem

 

 

Styret i Zontanorge 2018-2020 sammen med Governor. Fra venstre Ruth Hørgård Fagerheim, Heidi Solli, Elin Hetland Mong, Governor Dorte Olesen og Ellen Skartvedt.

Ledelsen i Zonta Norge

Styret 2020 – 2021

Landsleder
Siri Meling
Mobil: +47 91381322
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Vise- Landsleder
Dobrila Radulovic
Mobil: +47 900 77 777
E-post: [email protected]
Klubb: Bergen

Kasserer
Heidi Lorentzen Solli

Mobil: +47 995 98 701
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Sekretær
Thrine Seglem
Mobil: +47 958 89 757
E-post: [email protected]
Klubb:    Egersund og omegn                            

Webmaster
Randi Karin Holmen
Mobil:+ 47 971 69 404
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Revisor

Eli Vålberg- Stavanger Zontaklubb

Oversikt over verv i Zonta Norge 2021/22