Zonta Norges leder Jane Bordal t.v. og sekretær Hilde Heggelund

 

I budsjettet for ZN har vi avsatt kr. 10000 til deltakelse på Distriktsmøtet som skulle være i høst i Egersund. Siden dette nå blir en digital og kostnadsfri konferanse, har vi omdisponert disse midlene og vil gi kr. 10000 til TV-aksjonen 2021 «Barn ikke bruder». Dette for å vise at vi samarbeider om samme tema.

 

 

 

Ledelsen i Zonta Norge

Styret 2022 – 2023

Landsleder
Jane Bordal
E-post: [email protected]
Klubb: Oslo

Vise- Landsleder
Thrine Seglem
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn  

Kasserer
Heidi Solli

E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Sekretær
Hilde Agathe Heggelund

E-post: [email protected]
Klubb:  Oslo                           

Webmaster
Randi Karin Holmen
E-post: [email protected]
Klubb: Egersund og omegn

Revisor

Ellen Skartveit, Klubb: Egersund 

Oversikt over Presidenter 2022-23