Velges på Landsmøtet

Avtroppende AD går inn i valgkomiteen

Setter opp forslag til kandidater til styret og komiteer i Zonta Norge

Leveres til AD innen oppsatt frist

 

Valgkomiteen

Valgt på ekstraordinært Landsmøtet 8/2-2020

Tora Hellerdal Fosstveit

Synnøve Utseth

Elin Carsløv