Velges på Landsmøtet

Avtroppende AD går inn i valgkomiteen

Setter opp forslag til kandidater til styret og komiteer i Zonta Norge

Leveres til AD innen oppsatt frist

 

Valgkomiteen

Valgt på Minilandsmøtet i Reykjavik 2017 

Gro Ramsten Wesenberg, Oslo

Wenche Pleym, Sauda

Margoth Sundsbø, Sauda