Velges på Landsmøtet

Avtroppende AD går inn i valgkomiteen

Setter opp forslag til kandidater til styret og komiteer i Zonta Norge

Leveres til AD innen oppsatt frist

 

Valgkomiteen

Valgt på Landsmøtet 2022

Leder Siri Meling, Egersund og Omegn Zontaklubb

Eva Ohm, Trondheim Zontaklubb 

Tora Hellerdal Fosstveit, Sauda Zontaklubb