Velges på Landsmøtet.

Være pådrivere for å starte nye klubber.

Bidra til at medlemstallet i Zonta øker.

Kontakte klubbstyrene for å få tips til personer som kan være aktuelle for å starte nye klubber.

Organisasjonskomiteen

Valgt på landsmøtet i 2016

Elisabeth Solbakke, Egersund og omegn
E-post: [email protected]
Mobil: +47 911 78 044

Tora Hellerdal Fosstveit, Sauda og omegn
E-post: [email protected]
Mobil: +47 977 85 924

Solfrid Johansen, Oslo