Velges på Landsmøtet.

Være pådrivere for å starte nye klubber.

Bidra til at medlemstallet i Zonta øker.

Kontakte klubbstyrene for å få tips til personer som kan være aktuelle for å starte nye klubber.

Organisasjonskomiteen

Valgt på ekstraordinært landsmøte 8/2- 2020

Mari Ramsten Vangdal

Grete Smistad

Wenche Gordon