Velges på Landsmøtet.

Være pådrivere for å starte nye klubber.

Bidra til at medlemstallet i Zonta øker.

Kontakte klubbstyrene for å få tips til personer som kan være aktuelle for å starte nye klubber.

Organisasjonskomiteen 2022-2024

Valgt på  landsmøte 2022

Mari Ramsten Vangdal, Oslo Zontaklubb

Wenche Gordon, Oslo Zontaklubb