Velges på Landsmøtet

Målsetting
Spre kunnskap om Zonta lokalt og nasjonalt gjennom en aktiv nettside, kontakt med presse og markedsføring på sosiale medier

Informasjonskomiteen

Valgt på Ledermøtet 2017

Randi Karin Holmen(leder)
E-post: [email protected]
Mobil: +47 971 69 404

Ragnhild Herje Johannessen, Ålesund 
E-post: [email protected]
Mobil: +47 413 24 227

Kari Elisabeth Paulsen, Trondheim
E-post: [email protected]
Mobil: +47 416 89 832