Velges på Landsmøtet

Målsetting
Spre kunnskap om Zonta lokalt og nasjonalt gjennom en aktiv nettside, kontakt med presse og markedsføring på sosiale medier

Informasjonskomiteen