Velges på Landsmøtet.

Informere om stipendet til studenter innen romfart og aviasjon.

Videresende søknader til D-13 innen oppsatt søknadsfrist.

Amelia Earhart komiteen

Valgt på landsmøtet i 2016

Nadia S. Larsen, Oslo (leder)
E-post: [email protected]
Mobil: +47 411 08 984

Liv Lingjerde, Bergen
E-post: [email protected]
Mobil: + 47 901 42 068