Velges på Landsmøtet.

Informere om stipendet til studenter innen romfart og aviasjon.

Videresende søknader til D-13 innen oppsatt søknadsfrist.

Amelia Earhart komiteen