Komiteer

Zonta Norge har komiteer på nasjonalt nivå med spesielle oppgaver, slik at vi kan nå våre mål og visjoner om å fremme kvinners rettigheter. Komiteene er valgt på landsmøtene i annethvert partallsår.

Komiteene rapporterer til landsmøtet i partallsår og til Ledermøtet i forbindelse med distriktsmøtet oddetallsår.