Zonta FN Brev

Zonta og FN
Zonta har samarbeidet med FN siden FN startet i 1945. I dag skjer det gjennom å finansiere hjelpeprosjekter i samarbeid med ulike FN-organer og ved å være talsperson for kvinners menneskerettigheter på ulike områder i FN-systemet. Denne presentasjonen gir et godt bilde på zonta sitt bidrag og innflytelse: Zonta and UN,The start, Women rights, Zonta work

Nyhetsbrev
Leder i distrikt 13 FN’s-komite, Dorte Friis, Danmark gir oppdatert info om dette samarbeidet.
Astrid Grude Eikseth, Trondheim er fortsatt medlem i komiteen.