District 13

Zonta globalt er inndelt i 30 geografiske distrikter. Hvert distrikt ledes av en governor og et distriktsstyre. Styremedlemmene er representert med AD fra hvert av medlemslandene. Norge tilhører District 13, som består av Danmark, Litauen, Island og Norge. I september 2017 var distriktsmøtet  i Reykjavik, i 2019 i København og i 2021 i Egersund. Dette møtet var digitalt på Teams fra Egersund. Les mer her.  Les mer om Zonta District 13 her

Governor Jane Bordal er valgt som leder for perioden 2020-2022. Hun er medlem av Oslo Zontaklubb.

Det er ofte en tilfeldighet at en blir med på aktiviteter, og slik var det også for Jane og Zonta.  En god venninne presenterte henne for nettverket.  Hun ble invitert til å holde et foredrag om hvordan det var å være kvinnelig expatriate i Asia. Hun har jobbet 5 år for Wilhelmsen Ship Management i Kuala Lumpur, Malaysia, og holdt foredrag om denne erfaringen.

Jane hadde vært litt på søken etter et nettverk som hadde en visjon hun kunne identifisere seg med. Zonta hadde det! Jane har alltid vært opptatt av lik og rettferdig behandling av begge kjønn, og har erfart at selv i et såpass likestilt samfunn som Norge, er det fortsatt en vei å gå.  I tillegg har hennes erfaring med mye internasjonal jobbing også vist henne at det er mye som gjenstår for at kvinner skal ha samme rettigheter som menn. For å kunne bidra til at kvinners rettigheter blir bedre må det jobbes målrettet og med kraft.  Dette nås igjennom internasjonalt arbeid og tilstedeværelse i de rette fora.  Zonta har en slik plass internasjonalt og særlig med den tette koblingen til FN.  Jane har tro på at Zonta gjør en forskjell og det liker hun å være med å bidra til.

Jane er utdannet kjemiingeniør, bedriftsøkonom og har en Master of Managment fra Handelshøyskolen BI. Gjennom de 35 årene hun har vært yrkesaktiv, har hun vært så heldig å få prøvd seg i mange spennende roller fra salg og markedsføring, innom kvalitetssikring og HMS til HR. Det har blitt mange lederstillinger og etter hvert på toppledernivå. 
Hun er nå direktør for Vegavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet, og leder en avdeling med svært kompetente medarbeidere, som har fagansvar for planlegging, bygging, drifte, vedlikeholde og forvalte veger i Norge. Hun sitter i etatsledelsen og rapporterer til Vegdirektør.

I Zonta sammenheng er hun opptatt av at vi skal lage en tydeligere profil av arbeidet vårt, slik at vi kan få flere med på det viktige arbeidet vi holder på med. Vi opplever at det er tungt å rekruttere medlemmer til klubben vår i Oslo og vi ser på alternativer for å gjøre det mer attraktivt å bli medlem hos oss, kanskje kan vi få til at medlemmer i hovedsak følger oss på sosiale medier? Vi kikker på denne muligheten.

Jane er aktiv og drar mye på tur i skog og mark, fjell og fjord, sommer og vinter i Norge.

Les mer

Governor Dorte Olesen ble valgt som leder for perioden 2018-2020. Hun er medlem av ZC København I, Danmark. Newsletters fra Governor presenteres her.
Dorte Olesen er født i 1948. Hun har en MSc grad i matematikk og fysikk fra Universitetet i København, PhD og senere Doktorgrad i matematikk. Hun har vært universitetsprofessor i matematikk siden 1980, Generaldirektør ved det danske IT-senteret for forskning og undervisning 1989-2011, og siden 2011 også Executive Adviser ved Teknisk Universitet i Danmark. Hun var styreformann ved Roskilde Universitet 2004-2008, og er nå styremedlem i Politiken Foundation og GEANT Assosiation. Dorte har vært medlem i ZC KøbenhavnI siden 1990, hatt verv i klubben som styremedlem, Visepresident og President, samt komitémedlem i Area 01 PR-komitéen og Stipendkomitéen 2011-2015. Dorte har vært Lt. Governor i perioden 2016-2018.

Foundation ambassador Mari Ramsten Vangdal ble valgt for perioden 2018-2020
Mari har vært medlem av Oslo Zontaklubb siden 1992. Hun har vært klubbpresident, viseguvernør og guvernør i 2000-2002. I 2003-2005 var hun internasjonal direktør og Foundation ambassadør i 2006-2008. Hun var AD fra 2016-2018.