Nasjonale stipend

Norge har for tiden ingen egne nasjonale stipendordninger. Som medlem i organisasjonen FOKUS, kan medlemmer søke på stipend her.

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingsarbeid. 

  • Overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt.
  • De gir ut tidsskriftet I FOKUS. Send e-mail å få bladet gratis.
  • De deltar i 16 dagers kampanjen mot vold og seksuell trakassering.
  • Medlemmer kan søke Fokus om tilskudd til prosjekt, kr 200 000,- går til kvinneorganisasjoner
  • Søk på reisestipend fra FOKUS frist 25.11.16