Helen Pörtner YWPA stipendiat 2016 sammen med Zonta Club Mainz medlemmer
helen-malala-project-16
Helen Pörtners Malalaprosjekt
JMK-KaitlinRaineri-16
2016 JMK Women in Business Scholar Kaitlin Raineri (District 6)

amelia-earhart-fellowship2

Internasjonale stipendordninger

Som et ledd i innsatsen for å styrke kvinners stilling og muligheter, deler Zonta International hvert år ut en rekke legater og stipender.

Zonta Norge har en felleskomitè som markedsfører stipend til aktuelle organisasjoner og bistår klubbene lokalt med informasjon og formalisering av søknader. Komitèen består av følgende medlemmer:
Ljiljana Djapic Oosterkamp, Christina Furskog Risa og Nadia Larsen.

Young Women in Public Affairs Awards
Det utdeles hvert år en pris i hvert av Zontas distrikt på 1.500 USD og 10 internasjonale priser på hver 4.000 USD. Prisen er rettet mot unge kvinner mellom 16 og 19 år, som har vist lederevner og samfunnsmessig engasjement for eksempel gjennom frivillig arbeid. Programmet gjennomføres lokalt, regionalt og internasjonalt. Helen Pörtner, Mainz, Tyskland fikk tildelt YWPA-stipend fra Zonta Club Mainz, samt fra Distrik
fet 28 i 2016. Hun besøkte Ålesund og omegn zontaklubb 1.11.16, og fortalte om sitt samfunnsengasjement og sine prosjekt for å hjelpe kvinner og barn i verden. Stipendet gjorde det mulig for Helen å studere 2 år ved UWC Red Cross Nordic, Flekke, Norge. Les hennes egen beretning her  

Prisen ble etablert i 1990 av tidligere leder for Zonta International, Leneen Forde.

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får 2000 USD i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 8000 USD hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål. Ta kontakt med en zontaklubb.

Kaitlin Raineri er fast bestemt på å forandre verden. Mens hun studerte i Nederland, oppdaget hun sin kjærlighet til reise og andre kulturer. Denne erfaringen førte henne til frivillig arbeid i Romania, hvor hun jobbet innen katastrofehjelp i Røde Kors. Kaitlin utdanner seg til en karriere i næringslivet, med planer om å jobbe for en internasjonal ideell organisasjon «for å kunne gjøre en forskjell i andres liv»

 

WOMEN IN TECHNOLOGY SCHOLARSHIP

Dette er en ny stipendordning som vil oppmuntre unge kvinner til å utdanne seg innenfor ny teknologi, og til å kvalifisere seg til lederstillinger i bransjen. Du kan lese mer om dette her 

 

Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. I 2007 fikk 35 kvinner fra 16 land tildel stipend. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.