Stipend

Som et ledd i innsatsen for å styrke kvinners stilling og muligheter, deler Zonta hvert år ut en rekke legater og stipender. Se nærmere opplysninger nedenfor.