Landsprosjekter

Distrikt 13 Bistandsprosjekter og programmer
Distrikt 13, som består av Danmark, Litauen, Island og Norge, støtter de ulike Zonta- prosjekter og programmer ved donasjoner som kommer fra innsamlinger på District 13- konferansene. Innsamlingen kan være utlodninger, auksjoner eller overskudd fra varer produsert av klubber eller private, og selges fra boder på konferansen.

I tillegg til å støtte internasjonale bistand- og stipendprogram, gjennomfører alle fire områder og hver klubb i Distrikt 13 sine egne hjelpe- og påvirkningstiltak. Hver klubb donerer en tredjedel av sine innsamlede midler til ZI prosjekter og programmer. Individuelt donerer også Zontakvinner direkte til ZI sine prosjekt og program.

Landsprosjekt for Zonta Norge
I perioden 2016-2018 fortsetter Zonta Norge, via det internasjonale bistandsfondet, å gi sin støtte til Fistulaprosjektet i Liberia. Mer enn 1000 kvinner og unge jenter med ulike typer fistler har fått kirurgisk behandling og nesten 300 overlevende har blitt rehabilitert og reintegrert i sine lokalsamfunn. Det er imidlertid 600-1000 nye tilfeller av fødselsfistel i Liberia hvert år, og et etterslep på mer enn 5000 tilfeller avventer behandling og omsorg. Siden 2008 har ZI gitt US $ 1.95 millioner til UNFPA til støtte for prosjektet i Liberia.