Ålesund. Salg af påske- jule- og 17. maidekorsjoner.
Ålesund. Salg af påske- jule- og 17. mai dekorasjoner.
Egersund. Salg af julegrøt
Egersund. Salg af julegrøt
Trondheim. Projektmidler til Capa Care - et hospital i Sierra Leone.
Trondheim. Projektmidler til Capa Care – et hospital i Sierra Leone.

 

Klubbprosjekter

Det er vel 220 medlemmer fordelt på 8 medlemsklubber i Norge. Zontakvinnene markerer seg i lokalsamfunnene på ulike måter for å formidle Zontas verdigrunnlag og holdningsskapende arbeid. Kreativiteten og innsatsviljen er mangfoldig når det gjelder prosjekt for å samle inn midler til humanitære formål i inn- og utland.

Bergen Zontaklubb

 • Omsorgsbasen for kvinner i Bergen, Kirkens Bymisjon.
 • Ethiopian fund: Fistulaprosjekt hvor jordmødre fra Haukeland Universitetssykehus i Bergen deltar.
 • Menneskerettighetsarbeid drevet av kvinne: Økonomisk støtte til Maryam al-Khawaja, president i Bahrain Centre for Human Rights som fikk Raftoprisen 2013.

Haugesund Zontaklubb

 • Gir kr 10 000 pr år til prosjektet Rotifunk Hospital. I Sierra Leone føder 2 av 3 kvinner uten jordmor til stede som medfører høy dødelighet, alvorlige fødselsskader. Konsekvens: Livsvarig invaliditet for kvinnen. Rekrutterer jordmødre og leger til å reise ned og lære opp lokalt helsepersonell. Flere organisasjoner er organisert i dette prosjektet.

Oslo Zontaklubb

 • Gir prosjektmidler til JURK – juridisk rådgivning for kvinner – jusstudenter.
 • Selger 4 ulike rosekort laget av grafisk designer, kr 15,00.

 Sauda og omegn Zontaklubb

 • Zonta Internationals fistulaprosjekt.
 • Gir støtte til et «hjelp til selvhjelp» kvinneprosjekt i San Juan del Sur, Nicaragua, i form av helse/skole/såkorn/håndverksbedrifter.
 • Sommermøte med orientering om hjelpeprosjekt i Nepal i regi av Allverdas allverdas.no, støtte med loddkjøp og handel av selvproduserte varer. Lodder ut «mannfolkene» til en dags arbeid.
 • 100-årsjubileum for Eramet sine 550 gjester – ca 50 personer støttet opp og serverte, ga pengene til Zonta.

 Stavanger Zontaklubb

 • Salg av gule roser 8. mars.
 • Utlodning av kunst, medlemmene selger en loddbok hver.
 • Inntekt kr 10 000 på salg av kransekaker, laget av medlemmene.
 • Lager forhåndsbestilte julekranser som selges.
 • Loppemarked.

 Sandnes og Jæren Zontaklubb

 • Prosjektinntekter på utlodning av vin på møtene, salg av kransekaker og stenger laget på dugnad, salg av påskeliljer med små zontakort.
 • Trudekurver med kaffe, te, godteri, frukt som leveres på sykehjemmene.
 • Ga kr 10 000 til Funkishuset, som ikke har ikke egne ressurser.

 Ålesund og omegn Zontaklubb

 • Prosjekt med salg av julegrøt på Bypatriotens julemarked i Ålesund
 • Prosjekt med salg av påske- jule- og 17. maidekorasjoner, laget av medlemmene.
 • Prosjekt Zonta Says No, demonstrasjon/salg av Oriflame produkter, lotteri og auksjon, salg av roser, armbånd og utlodning ”Katta i sekken”, gevinster kjøpt inn av medlemmene.
 • Utlodning av vin på medlemsmøtene og salg av «brukte bøker».
 • Prosjektmidler har blitt fordelt på lokale prosjekt, som overgrepsmottaket, mestringskurs for unge kvinner med depresjon, Kirkens bymisjon, og internasjonalt til fistulaprosjektet i Liberia og til underhold av et barn i SOS barnebyer, Latvia.
 • Klubben gir årlig donasjoner til ZI sine prosjekt.

Egersund og omegn Zontaklubb

 • Zonta-stipend til unge kvinner som tar høyere utdanning.
 • Årlig deler vi ut et stipend til en ung kvinne som tar et Masterstudie. Stipendet er på kr. 20 000 og blir delt ut på et møte I klubben. Stipendmottageren forteller om oppgaven hun skriver. Prosjektkomiteen har ansvar for å vurdere søknadene til dette stipendet.
 • Zontapris til Årets kvinne.

Hvert år blir en kvinne i Dalane tildelt denne prisen på 8. Mars med et eget arrangement. En egen komite, Zontapriskomiteen, har ansvar for å finne verdige kandidater til prisen.

 • Luer til Kreftomsorg Rogaland. Klubben strikker luer til Kreftomsorg Rogaland for utdeling til kreftrammede.
 • Julehilsen til noen som trenger en klapp på skulderen.

Medlemmene lager små pakker med nyttige og hyggelige ting som deles ut som julegaver ved hjelp av kommunens avdeling for rus og psykiatri.

 • Støtte filmprosjekt for brystkreftrammede.
 • Støtte til Krisesenteret I Stavanger
 • Konserter og arrangementer der inntektene går til å finansiere ZIs prosjekter.
 • Klubben støtter aktivt de internasjonale prosjektene i regi av Zonta International.

Trondheim Zontaklubb

 • Loppemarked hvert annet år. 15 000 kroner av inntektene i 2015 gikk til Flyktningehjelpen.
 • På julemøtet hvert år har klubben utlodning med medbrakte gevinster og får inn kr ca 6000 kr.
 • I 2016 holdt klubben et åpent likestillingsseminar med interessante gjesteforelesere og debatt.
 • Årlig gir klubben 20 000 kroner til ZI sitt fistulaprosjekt i Liberia.
 • Det er gjennom 2 år gitt til sammen 10 000 i prosjektmidler til Capa Care, en organisasjon driftet av to kirurger på St. Olav hospital, som utdanner helsearbeidere. Dødsraten er stor blant gravide/fødende kvinner i Sierra Leone.

Det er også gitt kr 30 000 til et døveprosjektet i Eritrea.