Skoleprosjekt Madagascar
Eid bi Eid

Internationale projekter1

Internasjonale bistandsprojekter (ZIF)
2014-2016.

Inernationale projekter2

Zonta Inernasjonale strategier for å afskaffe vold
mot kvinder (ZISVAW) Program 2014-2016.

Internationale projekter3

Utdanningsprogram

 

 

Internasjonale prosjekter

MÅL FOR ZI 2018-2020
Serviceprosjekter

  • La oss lære Madagascar: UNICEF´s La oss Lære er et integrert utdanningsprogram som skaper muligheter for utsatte og ekskluderte barn, spesielt jenter i Madagaskar, for å få realisert sin rett til utdanning i et sikkert og beskyttet miljø. Prosjektet er fokusert på å nå utelukkende barn, utvide jenters utdanning og forbedre kvaliteten for elever. Fra 2016-2018 bidro Zonta International med US $ 1,000,000 til UNICEF USA for å støtte La oss lære-prosjektet. I juli 2018 forplikter Zonta til å gi ytterligere US $ 1,000,000 for å fortsette sin støtte gjennom 2020.
  • Eid bi Eid – Hånd i hånd: Dette er et flerårig initiativ for å støtte Jordans regjering for å løse problemer med sysselsetting og likestilling, forverret av den syriske flyktningkrisens innflytelse. Prosjektet startet i 2015 for å støtte umiddelbare behov overfor flyktningkvinner og sårbare jordanske kvinner som er rammet av krisen. Zonta International vil gi US $ 1.000.000 til FNs Kvinner til å forbedre syriske flyktninger og jordanske kvinners tilgang til bærekraftig og anstendig sysselsetting, ulike tjenester for beskyttelse, for å muliggjøre større likestilling og redusere vold mot kvinner.
  • Slutt på barneekteskap Nesten 650 millioner nålevende kvinner, ble gift før sin 18-års dag, og anslagsvis vil 280 millioner flere jenter risikerer å bli barnebruder. Hvis nåværende trender fortsetter, vil antall jenter og kvinner som er gift som barn, nå nesten 1 milliard i 2030. UNICEF og UNFPA har gått sammen og formelt lansert et initiativ overfor flere land for å beskytte rettighetene til millioner av verdens mest sårbare jenter. Det globale programmet for å akselerere tiltak for å få slutt på barneekteskap, samler regjeringer, sivile samfunn, familier og unge i en kollektiv satsing for å hindre jenter i å gifte seg for ung og støtte de som allerede er gift som jenter. Zonta International har forpliktet å gi US $ 2.000.000 til UNICEF USA for å støtte UNICEF / UNFPA sitt globale program for å akselerere tiltak for å få slutt på barneekteskap i 12 land: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, India, Mosambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen og Zambia

Mål for ZI 2016-18
BELIEVE – INVEST  – EMPOWER

Internasjonale bistandsprosjekter
Å hjelpe kvinner i utviklingsland har vært en viktig oppgave for Zontians siden organisasjonen ble grunnlagt i 1919. I dag fortsetter Zonta å hjelpe kvinner i utviklingsland arbeidet med å bedre deres juridiske, politiske, økonomiske, pedagogiske og helsetilstand. Gjennom midler fra Zonta International Foundation, har programmet gitt opplæring, utdanning, helse, hygiene, landbruk og mikro-kreditt bistand til kvinner, primært gjennom prosjekter som gjennomføres av organer i FN og andre anerkjente ikke-statlige organisasjoner.

Internasjonale bistandsprosjekter (ZIF) 2016-2018

  • Avskaffelse av obstetrisk fistula og reduksjon av dødelighet blant mødre og nyfødte i Liberia.
  • La oss lære: Madagaskar. Et integrert program for å skape muligheter for jenter til å realisere sine rettigheter til utdanning.

Les mer om internasjonale prosjekter.

Zonta Internasjonale Strategier for å avskaffe vold mot kvinner (ZISVAW) Program 2016-2018

  • Respekt for unge kvinners rettigheter og  behov i Niger.
  • Skape bærekraftig grunnlag for å håndtere menneskehandel og usikker migrasjon av kvinner og jenter i Nepal.

Les mer om ZISVAW-programmene.

Utdanningsprogram
Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. I 2007 fikk 35 kvinner fra 16 land tildel stipend. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får 2000 USD i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 8000 USD hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål.

Se øvrige opplysninger i  lenkene.