Eid bi Eid

 

 

Inernationale projekter2

 

Internationale projekter3

Utdanningsprogram

 

 

Internasjonale prosjekter

Mål for Zonta Internationals serviceprosjekter 2018-2020

Fremme unge jenters skolegang i Madagaskar
En del jenter som kommer i puberten har tendens til å droppe ut av skolen fordi blant annet forholdene på skolen er for dårlige for dem. Dette prosjektet som drives av UNICEF skal sørge for blant annet bedre hygiene på skolene(separate toalett og vask),men også økt trygghet og beskyttelse for sårbar ungdom. Støtte til undervisning for å komme seg inn igjen i skolen og ta igjen de andre er også viktig.

I juli 2018 forpliktet Zonta til å gi ytterligere US $ 1,000,000 for å fortsette sin støtte gjennom 2020.

Eid bi Eid – Hånd i hånd i Syria
Prosjektet er et flerårig initiativ for å støtte Jordans regjering for å løse problemer med sysselsetting og likestilling, forverret av den syriske flyktningkrisen. Prosjektet startet i 2015 for å støtte umiddelbare behov som flyktningkvinner og sårbare jordanske kvinner som er rammet av krisen, har. Zonta International vil gi US $ 1.000.000 til FNs Kvinner til å forbedre syriske flyktninger og jordanske kvinners tilgang til bærekraftig og anstendig sysselsetting, ulike tjenester for beskyttelse, for å muliggjøre større likestilling og redusere vold mot kvinnene.

Stoppe  barneekteskap
Nesten 650 millioner nålevende kvinner ble gift før sin 18-års dag og anslagsvis 280 millioner flere jenter risikerer å bli barnebruder. Hvis denne trenden fortsetter, vil antall jenter og kvinner som blir gift som barn, utgjøre nesten 1 milliard i 2030. UNICEF og UNFPA har gått sammen om et initiativ overfor flere land for å beskytte rettighetene til millioner av disse mest sårbare jentene. Det globale programmet for å akselerere tiltak for å få slutt på barneekteskap, samler regjeringer, sivile samfunn, familier og unge i en kollektiv satsing for å hindre jenter i å gifte seg for unge og å støtte dem som allerede er gift som jenter. Zonta International har forpliktet seg til å gi  2.000.000 USD til prosjektets tiltak for å forhindre barneekteskap i disse 12 landene: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, India, Mosambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen og Zambia

Les mer om ZISVAW-programmene.