Internationale projekter1

Internasjonale bistandsprojekter (ZIF)
2014-2016.

Inernationale projekter2

Zonta Inernasjonale strategier for å afskaffe vold
mot kvinder (ZISVAW) Program 2014-2016.

Internationale projekter3

Utdanningsprogram

 

 

Internasjonale prosjekter

Mål for ZI 2016-18
BELIEVE – INVEST  – EMPOWER

Internasjonale bistandsprosjekter
Å hjelpe kvinner i utviklingsland har vært en viktig oppgave for Zontians siden organisasjonen ble grunnlagt i 1919. I dag fortsetter Zonta å hjelpe kvinner i utviklingsland arbeidet med å bedre deres juridiske, politiske, økonomiske, pedagogiske og helsetilstand. Gjennom midler fra Zonta International Foundation, har programmet gitt opplæring, utdanning, helse, hygiene, landbruk og mikro-kreditt bistand til kvinner, primært gjennom prosjekter som gjennomføres av organer i FN og andre anerkjente ikke-statlige organisasjoner.

Internasjonale bistandsprosjekter (ZIF) 2016-2018

  • Avskaffelse av obstetrisk fistula og reduksjon av dødelighet blant mødre og nyfødte i Liberia.
  • La oss lære: Madagaskar. Et integrert program for å skape muligheter for jenter til å realisere sine rettigheter til utdanning.

Les mer om internasjonale prosjekter.

Zonta Internasjonale Strategier for å avskaffe vold mot kvinner (ZISVAW) Program 2016-2018

  • Respekt for unge kvinners rettigheter og  behov i Niger.
  • Skape bærekraftig grunnlag for å håndtere menneskehandel og usikker migrasjon av kvinner og jenter i Nepal.

Les mer om ZISVAW-programmene.

Utdanningsprogram
Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år. I 2007 fikk 35 kvinner fra 16 land tildel stipend. Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får

10 000 kroner i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 5000 US dollar hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål.

Se øvrige opplysninger i  lenkene.