Prosjekter

Zonta arbeider med bistandsprosjekter på internasjonalt nivå,  på distriktsnivå og på klubbnivå. UNICEFs La oss Lære er et integrert utdanningsprogram som skaper muligheter for utsatte og ekskluderte barn, spesielt jenter, i Madagaskar for å realisere sin rett til utdanning i et sikkert og beskyttende miljø. Prosjektet er fokusert på å nå utelukkende barn, utvide jenters utdanning og forbedre kvalitetsutfall for elever.