Zontas bidrag i årets TV aksjon

 

 

Every year the last Sunday in October, there is a big national event in Norway, a fundraising campaign. This year the campaign supported Plan Norway, and the purpose was “Girls, not brides”.  Zonta Norway and local clubs participated in the campaign by donating and walking from door to door collecting money. Every door was visited all over the country, thousands of volunteers in action. In fact, all Norwegians participated in the charity campaign for the fight against child marriage, including government,  the Prime minister, school students and business. Even the Norwegian King, Harald V, participated!

And the result: 243 mill. Nkr/ 28 mill. Dollar. Enough money to reach out to 3 million girls.

Stipendutlysning Women in Technology

Søkere søker direkte til Zonta International. Søknadsfristen er 15.oktober 2021. Zonta International Women in Technology Scholarship Committee gjennomgår søknadene og anbefaler opptil 20 mottakere til Zonta International Board. Alle søkere vil bli varslet om sin status innen utgangen av april 2022.

Lenke for mer informasjon:
https://zonta.org/Web/Our_Programs/Education/Women_in_Technology_Scholarship/Web/Programs/Education/Women_in_Technology_Scholarship.aspx?hkey=93b52ab5-ef2f-401b-8774-b6143ad02da1

Online søknadsskjema:
https://zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/AwardScholarshipFellowshipTools/WIT/WITApplication_PreparationPurposesOnly.pdf

FNs Kvinnekommisjon (CSW) vil bli avholdt i år fra 15.-25. mars

Dette blir et digitalt møte.

Priority theme: 
Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls;
Review theme:Women’s empowerment and the link to sustainable development (agreed conclusions of the sixtieth session)

Det var sivilt samfunn selv som avgjorde i høst at NgoForum også vil foregå digitalt, dvs. alle side eventene som foregår utenfor FN bygningene blir digitale. Det vil foregå forhandlinger om en slutterklæring, men det er de respektive FN delegasjonene, som holder til i New York, som vil forhandle om denne. Det vil imidlertid bli opprettet en liten offisiell delegasjon her i Norge som vil følge forhandlingene digitalt og kunne gi innspill underveis. FOKUS vil, som i tidligere år, koordinere innspill fra sivilt samfunn. Vi vil komme tilbake med en skisse for dette og kommer tilbake med dato  for et møte i begynnelsen av februar. Vi vil også sammenfatte noen av de viktigste dokumentene og sende ut.
For dere som ønsker å følge arbeidet under CSW, så er det fint om dere gir meg tilbakemelding, så skal jeg sette dere opp på en liste og holde dere oppdatert om det som foregår og informasjon om Side Events etc. sånn at dere får deltatt på CSW, selv om det blir på en annen måte.
Les mer om CSW her: https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021