YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS AWARD

Er du eller kjenner du en ung kvinne mellom 16 og 19 år under utdannelse, som:

  • Har engasjert seg i frivillig arbeid?
  • Har lederegenskaper?
  • Har både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv på sitt humanitære engasjement for kvinners status?

Zonta utdeler et legat, hvor du blir anerkjent for din innsats og får muligheten til å skape nettverk over hele verden med andre kvinner, som også er dedikert til en innsats for bedre vilkår for kvinner.

Prisen dekker Zontas distrik 13, som omfatter alle klubber i Norge, Island, Litauen og Danmark. Med prisen følger et legat på 1.000 USD og adgang til å være med i den internasjonale konkurransen, hvor 10 kandidater fra andre distrikter worldwide kan vinne ytterligere 4.000 USD

Søknad og bilag med underskrifter skal sendes til din nærmeste Zontaklub – innen den 15. februar 2019.

Finn en Zontaklubb i nærheten av deg ved å klikke på fanen: “KLUBBER” øverst på siden her.

Søknaden skal utfylles på engelsk.
Søknadsskjema kan lastes ned her.

Du kan finne ytterligere opplysninger om legatet på Zonta International.