Reisestipend til FNs Kvinnekommisjon 2022

FOKUS utlyser med dette 3 reisestipend a kr. 30.000 for FOKUS medlemsorganisasjoner. Stipendet skal gå til deltakelse under FNs Kvinnekommisjons møte i New York fra lørdag 12. mars (ankomst) t.o.m. 19. mars (avreise) 2021.

Les mer her

Søknadsskjema