Aktuelt

Medlemmene deltar på ledermøter, landsmøter, distriktsmøter og kongresser i inn- og utland regi av Zonta. Her møter vi interessante kvinner med ulik yrkesbakgrunn og erfaring, som står sammen om å styrke kvinners stilling i verden.

Ledermøter
Hvert år er det ledermøte. Her møtes presidenter og medlemmer fra styrer og andre innkalte til oppdatering og ledertrening. Kommende ledermøte og ekstraordinære landsmøte holdes i Hå 7.2.-9.2.20. Les mer her

Landsmøter
Hvert annet år er det landsmøte i Zonta Norge. 11.9.-13.9.
2020 arrangeres landsmøtet i Trondheim. Se mer herDet er en svært lærerik prosess å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av et landsmøte, og det er mange brikker som skal på plass før et større arrangement går av stabelen. Medlemmene knytter nye relasjoner og alle blir mer sammensveiset.

7.- 9. september 2018 var det Sauda Zontaklubb som var arrangør.  Les mer her. Det ble også holdt et mindre landsmøte under distriktsmøtet i København 15. september 2019 for de som var tilstede. 

Distriktsmøter
Norge er ett av 4 land som danner distrikt 13 i organisasjonen Zonta Internasjonal. Hver annet år møtes medlemmer til distriktsmøte.  Neste distriktsmøte holdes i Egersund september 2021. 
I september 2019 var distriktsmøtet holdt i København.

Under Convention blir det holdt et mindre distriktsmøte for de som er tilstede. I 2017 ble distriktsmøtet holdt på Hotel Hilton Nordica i Reykjavik, 14.- 17. september 2017, les mer her. I 2015 var det i Legoland, Danmark, i 2013 i Sandnes, Norge og i 2011 ble distriktsmøtet holdt i Akureyri, Island. Det er både sosialt og lærerikt å delta, med mange interessante foredrag og workshops. Det er først når en deltar på de ulike samlinger at en forstår fullt ut hva Zonta står for, og den utrolige innsatsen som legges ned av kvinner over hele verden for å bistå kvinner i deres kamp for likestilling, frihet og verdighet.

Convention
På convention bestemmes organisasjonens policy. Der møtes medlemmer fra klubber over hele verden, og også gjester. Neste Convention er den 65. i rekken og finner sted i Chicago i juli 2020. Den 64. convention var i Yokohama, Japan i 2018.  I juli 2016 var kongressen i Nice, Frankrike. Foruten det formelle møtet, får deltakerne rapporter om de internasjonale prosjektene, delta i interessante workshops og sosiale events.

Lokale arrangement
Zontaklubber deltar også i lokalt arbeid for kvinners sak. Trondheim Zonta er, sammen med andre organisasjoner i byen,  med på å arrangere møter og aktiviteter på FNs dag 25. november om mot vold mot kvinner. Klubben deltar også i lokale 8. mars- arrangement og er nå med på å starte opp driften av et eget kvinnehus i Trondheim.  Du kan lese mer om dette på klubbens nettside her

Europeiske seminar
Zonta arrangerer jevnlig europeiske seminarer med ulike tema som er aktuelle for klubbene, lærerike og spennende tema. Samtidig treffer man Zontamedlemmer fra mange ulike land i Europa. Språket er engelsk. Det har vært norske representanter på blant annet på seminar i Wien i 2017 og i Tartu i Estland året etter.

Vennskapstreff
Gjennom arbeidet i de ulike internasjonale fora, dannes det også vennskap med klubbmedlemmer fra andre land og distrikter. Etter det europeiske seminaret i Wien ble to medlemmer fra Trondheim Zontaklubb kjent med et medlem fra Riga Zontaklubb. Dermed ble de invitert til Riga Zontaklubb sin 25-års merkering i september 2018.

Trondheim Zonta har også jevnlige treff med sin søsterklubb i Østersund. På siste treff i november 2019, på Trondheimsklubbens100 års markering, kom det 14 klubbmedlemmer fra Østersund.

 

 

Arrangementkomitén for landsmøtet i Sauda sept.18
Neste Landsmøte er i Trondheim 2020. Ruth Fagerhaug mottar flagget fra Tora Fosstveit
Distriktsmøte under Convention i Japan 2018
Fargerikt fellesskap i Yokohama 2018 med Ruth og Ragnhild fra Norge
ZI president med styre, Yokohama 2018