Aktuelt

Medlemmene deltar på ledermøter, landsmøter, distriktsmøter og kongresser i inn- og utland regi av zonta. Her møter vi interessante kvinner med ulik yrkesbakgrunn og erfaring, som står sammen om å styrke kvinners stilling i verden.

Ledermøter
Hvert år er det ledermøte. Her møtes presidenter og medlemmer fra styrer og andre innkalte til oppdatering og ledertrening. Siste ledermøte ble holdt i 15.-17.2.19. Les mer her.

Her er informasjon fra ledermøte  10-11.2.18 i Oslo.

Landsmøter
Hvert annet år er det landsmøte i Zonta Norge, og 7.-9.9.18 var det Sauda Zontaklubb som var arrangør.  Les mer her. Det blir et minilandsmøte under distriktsmøte i København 15.9.19. 

I 2020 arrangeres landsmøtet i Trondheim. Se mer om Landsmøte i Trondheim  Det er en svært lærerik prosess å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av et landsmøte, og det er mange brikker som skal på plass før et større arrangement går av stabelen. Medlemmene knytter nye relasjoner og alle blir mer sammensveiset.

Distrikt 13
Norge er ett av 4 land som danner distrikt 13 i organisasjonen Zonta Internasjonal. Hver annet år møtes medlemmer til distriktsmøte.
I september 2019 vil Distriktsmøtet bli holdt i København. Under Convention blir det holdt et mindre distriktsmøte for de som er tilstede. I 2017 ble distriktsmøtet holdt på Hotel Hilton Nordica i Reykjavik, 14.- 17. september 2017, les mer her. I 2015 var det i Legoland, Danmark, i 2013 i Sandnes, Norge og i 2011 ble distriktsmøtet holdt i Akureyri, Island. Det er både sosialt og lærerikt å delta, med mange interessante foredrag og workshops. Det er først når en deltar på de ulike events at en forstår fullt ut hva zonta står for, og den utrolige innsatsen som legges ned av kvinner over hele verden for å bistå kvinner i deres kamp for likestilling, frihet og verdighet.

Kongresser/Convention
Er møter hvor kvinner fra hele verden deltar. Neste Convention er den 65. og finner sted i Chicago i juli 2020. Den 64. Convention var i Yokohama, Japan 28.6.18 til 3.7.18.  I juli 2016 var kongressen i Nice, Frankrike. Foruten det formelle møtet, får deltakerne rapporter om de internasjonale prosjektene, delta i interessante workshops og sosiale events.

Lokale arrangement
Zontaklubber  deltar også lokalt. Trondheim Zonta deltok i kampanjen 16 dager mot mot vold mot kvinner i november 2017. Den ble arrangert sammen med flere andre organisasjoner.  De deltar også i diverse lokale 8. mars- arrangement.  Du kan lese mer om dette på klubbens nettside her. Trondheim Zonta har også jevnlige møter med sin søsterklubb i Østersund. Siste treff var i mars 2017.

Europeiske seminar
3.-5. februar 2017 ble det avholdt et europeisk Zontaseminar i Wien. Seminaret handlet om Zonta i en verden av endring. Vi var tre fra Trondheim Zonta som deltok på seminaret. Se Trondheims nettside her. Neste europeiske seminar er i Tartu 2019, et samarbeid mellom Finland og Estland.

Vennskapstreff
Gjennom arbeidet i de ulike internasjonale fora, dannes det også vennskap med klubbmedlemmer fra andre land og distrikter. Etter seminaret i Wien ble to medlemmer fra Trondheim Zontaklubb kjent med et medlem fra Riga Zontaklubb. De ble invitert til Riga Zontaklubb sin 25-års merkering i september 2018.

Trondheimsklubben har også jevnlig sosial kontakt med Zontaklubben i Østersund.

 

 

Arrangementkomité landsmøte i Sauda sept.18
Jane Bordal – Foredrag om Nasjonale turistveier

 

 

Neste Landsmøte Trondheim 2020 Ruth Fagerhaug mottar flagget fra Tora Fosstveit
Distriktsmøte under Convention Japan -18
Fargerikt fellesskap under Convention Yoko-hama 2018 med Ruth og Ragnhild fra Norge
ZI president med styre, Yokohama 2018

Trondheim Zonta deltar på lokalt arrangement mot vold mot kvinner i november 2017