Aktuelt

Medlemmene deltar på ledermøter, landsmøter, distriktsmøter og kongresser i inn- og utland regi av zonta. Her møter vi interessante kvinner med ulik yrkesbakgrunn og erfaring, som står sammen om å styrke kvinners stilling i verden.

Hvert år er det ledermøte. Her møtes presidenter og medlemmer fra styrer og andre innkalte til oppdatering og ledertrening. Siste ledermøte var 10-11.2.18 i Oslo.

Hvert annet år er det landsmøte i Zonta Norge, og i 2018 er det Sauda Zontaklubb som er arrangør. I 2016 stod Oslo zontaklubb for det vellykkede arrangementet. Les mer om landsmøtet i Oslo 2016.

Det er en svært lærerik prosess å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av et landsmøte, og det er mange brikker som skal på plass før et større arrangement går av stabelen. Medlemmene knytter nye relasjoner og alle blir mer sammensveiset.

Norge er ett av 4 land som danner distrikt 13 i organisasjonen Zonta Internasjonal. Hver annet år møtes medlemmer til distriktsmøte.

I 2017 ble distriktsmøtet holdt på Hotel Hilton Nordica i Reykjavik, 14.- 17. september 2017, les mer her. I 2015 var det i Legoland, Danmark, i 2013 i Sandnes, Norge og i 2011 ble distriktsmøtet holdt i Akureyri, Island. Det er både sosialt og lærerikt å delta, med mange interessante foredrag og work shops. Det er først når en deltar på de ulike events at en forstår fullt ut hva zonta står for, og den utrolige innsatsen som legges ned av kvinner over hele verden for å bistå kvinner i deres kamp for frihet og verdighet.

Europeiske seminar. 3.-5. februar 2017 ble det avholdt et europeisk Zontaseminar i Wien.  Seminaret handlet om Zonta i en verden av endring. Vi var tre fra Trondheim Zonta som deltok på seminaret. Se Trondheims nettside her. Neste europeiske seminar er i Tallin neste år, et samarbeid mellom Finland og Estland.

Kongresser/Convention er møter hvor kvinner fra hele verden deltar. Neste Convention er den 65. og finner sted i Chicago i juli 2020. Den 64. Convention var i Yokohama, Japan 28.6.18 til 3.7.18.  I juli 2016 var kongressen i Nice, Frankrike. Foruten det formelle møtet, får deltakerne rapporter om de internasjonale prosjektene, delta i interessante workshops og sosiale events.

Zontaklubber  deltar også på lokale arrangement. Trondheim Zonta deltok i kampanjen 16 dager mot mot vold mot kvinner i november 2017. Den ble arrangert sammen med flere andre organisasjoner.  De deltar også i diverse lokale 8. mars- arrangementer.  Du kan lese mer om dette på klubbens nettside her. Trondheim Zonta har også jevnlige møter med sin søsterklubb i Østersund. Siste treff var i mars 2017.

 

 

 

Utfordringer på Øst-Grønland, Distriktsmøte Reykjavik 2017
plakat-visjon-led-17
Visjon Ledermøte 2017
Janne Bordal ledet landsmøtet
Janne Bordal ledet landsmøtet Oslo 2016
Trondheim Zonta deltar på lokalt arrangement mot vold mot kvinner i november 2017