ZONTAKLUBBER
Zonta har klubber over hele landet. På kartet har du en oversikt over klubbene i Norge. Klikk på fanen Klubber for å lære mer om klubben som er nærmest deg.

Skjermbilde brun stripe
I 2019 deler ZI ut stipender til veldedighets organisasjoner som bidrar til å bedre kvinners/-jenters kår lokalt. Se lenke her: Centennial Grants


Sammen gjør vi en forskjell!

Skjermbilde brun stripe
Glimt fra Distrikstkonferansen i København  2019 

ET NETTVERK AV KVINNER
Zonta er en av verdens ledende organisasjoner av fagfolk som jobber for kvinner. Zonta støtter kvinner over hele verden gjennom bistandsprosjekt og er talerør for kvinner og barns rettigheter. Kvinner er de som blir hardest rammet i en krig, men likevel har de det beste fredspotensialet.

Zonta Norge fikk en ny klubb 24. august 2018. Da ble Vigrestad og omegn Zontaklubb stiftet. Det ble holdt Charterfest på Kvalbein gård på Brusand.

Chicago Zonta inviterer til Convention i 2020
NAVIGERING PÅ NETTSIDEN MED MOBIL ELLER NETTBRETT?
Hold telefon og brett vertikalt. Klikk på boksen Primary Menu,  øverst til høyre, eller på rødt felt, da kan du  utforske de ulike fanene.

Besøk også vår Facebook-side

Zonta Norge deler ut ærespris i anledning 100-års jubileet. Les mer her
Foundation Ambassador Mari Vangdal oppfordrer oss til å donere i sitt siste nyhetsbrev.

Ledermøte i Hå 2019

Ledelsen i Zonta Norge. Fra venstre Ruth Hørgård Fagerhaug, Heidi Solli, Elin Hetland Mong, Governor D-13 Dorte Olesen og Ellen Skartveit

Fra Landsmøtet i Sauda 2018

Convention i Yokohama 2018

Zontaprofilen
President og vise-områdeleder
Ruth Hørgård Fagerhaug

Hvorfor er du engasjert i Zonta?
Et Zontamedlem var min nærmeste nabo. Hun ønsket at jeg skulle bli medlem. Selv syntes jeg at jeg ikke hadde tid, men ble med på noen møter og tenkte at dette måtte jeg gi en sjanse. Jeg ble fort med i lokalstyret, traff spennende damer, kom inn i Zontas interessante og viktige prosjekter og skjønte at gjennom Zonta kunne jeg være med å gjøre en liten forskjell  for utsatte kvinner og barn i  verden. 

Hvilken profesjonell bakgrunn har du?
Jeg er cand. mag med bakgrunn i fysioterapi, har bred erfaringsbakgrunn fra fysikalsk behandling, fra poliklinisk behanding av forskjellige pasientgrupper og fra behandling av innlagte pasienter spesielt innen revmatologi. Jeg er også psykomotoriker. Etterhvert gikk min interesse mer over i forebyggende behandling og jeg tok skolering innen forskning og ergonomi. 

Så begynte jeg å arbeide i bedriftshelsetjenesten, først i Trondheim kommune og så på St. Olavs hospital.

På fritiden har jeg i snart 50 år drevet undervisning innen Yoga og Acem-meditasjon. I Acem har jeg vært leder på idealistisk basis i mange tiår og sammen med andre bygd opp et senter i Trondheim med egne lokaler. Her har vi alle våre kurs og møter, her drev vi nærradio i mange år, en spennende tid. I Acems regi holder jeg nå kurs i både inn- og utland. Siste år har jeg holdt kurs både i Asia og USA. Yoga og meditasjon har jeg praktisert selv fra begynnelsen av 20-års alderen. Jeg var faktisk den første i flere tiår som underviste i yoga i Trondheim.

Hva opptar deg mest nå?
Som president i Trondheim Zontaklubb som har medlemmer med høy gjennomsnittalder, får vi nå inn mange nye medlemmer. Første målet er å få til en fortsatt levende klubb der både eldre og yngre, gamle og nye medlemmer trives. Samtidig ønsker jeg å bidra til en bedre verden for utsatte kvinner og jenter, for eksempel gjennom å få ned antall barnebruder i verden. 

Jeg har deltatt på FNs kvinnekonfreranse i New York tre ganger. Her ble jeg motivert til å bidra i en verden der ressurser er er så skjevt fordel og der en masse jenter er utsatt for vold.

For to år siden mistet jeg min kjære mann og min mor på under en uke. Etter det ble den nære familien enda viktigere for meg. Jeg har to sønner, en dr. ing. og en jurist som begge er godt etablert i yrkeslivet. Jeg har flere barnebarn, de eldste er godt i gang med høyere utdanning og det er veldig tilfredsstillende å støtte dem. Yngstemann er i gang med ungdomsskolen og trives med det.

I sommerhalvåret har jeg glede av å spille golf og være i marka og i fjellet. jeg har vært og er fremdeles en lidenskapelig hageelsker