ZONTAKLUBBER
Zonta har klubber over hele landet. På kartet har du en oversikt over klubbene i Norge. Klikk på fanen Klubber for å lære mer om klubben som er nærmest deg.Skjermbilde brun stripe

ZONTA 100 år: Sammen gjør vi en forskjell!

NESTE  DISTRIKTSMØTE   9.-12. september 2021 i Egersund

NESTE CONVENTION
er 24.-29. juni 2022 i Hamburg

 

ZONTA
er en ledende, verdensomspennende organisasjon av mennesker med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider med å fremme kvinners og jenters rettigheter gjennom støttende innsats og påvirkningsarbeid

Bli kjent med ZI president Sharon Langenbeck 2020-2022

Besøk også Zonta Norge sin Facebook-side og
Zontaklubbene sine facebook-sider

FNs Kvinnekommisjon (CSW) vil bli avholdt i år fra 15.-25. mars, men digitalt.

Fra Digitalt Landsmøte


Mer informasjon her
Styrke innsatsen mot kjønnsbasert vold

Bedre skolegang for jenter i Madagaskar
 Zonta støtter kampen mot barneekteskap
Les mer om våre prosjekter her

Zontaprofilen
AD i Zonta Norge Siri A. Meling

Hei! Jeg er Siri A. Meling, 57 år og har vært medlem av Egersund og Omegn Zonta-klubb siden etablering av klubben for 22 år siden. I perioden 2018-2020 har jeg hatt gleden av å være president i klubben, og nylig begynte jeg min toårsperiode som AD i Zonta Norge.  Et spennende verv som jeg gleder meg til å forvalte sammen med flotte Zontakvinner både i styret, i komiteene og presidentene i de ni klubbene vi har i Norge.
Hvorfor er du engasjert i Zonta?
Zonta representerer for meg et viktig fellesskap på litt ulike plan.  Det viktigste er organisasjonens fokus på kvinners rettigheter, muligheter og likeverd.  Vi har kommet langt i utviklingen av disse rettighetene i Norge, og da er det viktig at vi ikke er oss selv nok, men at vi bidrar til en god utvikling globalt.  Kvinners rett til utdanning og kampen mot barneekteskap er blant de viktigste enkeltsakene nå.
Zonta gir meg også muligheten til å bli kjent med mange hyggelige og interessante kvinner.  I jobbsammenheng er jeg ofte omgitt av menn, og kvinnefellesskapet i Zonta blir en fin motvekt.  Vi har kjekke og interessante medlemsmøter, deler gode opplevelser og gleden av å samarbeide mot felles mål.
Hvilken profesjonell bakgrunn har du?
Jeg er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 1992, og har yrkesbakgrunn fra ulike lederstillinger i både offentlig og privat sektor, i tillegg til en rekke styreverv i ulike bedrifter og organisasjoner.  I dag er jeg regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Sør.  Fiskeridirektoratet har ansvar for forvaltning og kontroll av fiskeri og havbruks-aktiviteten i Norge.  En flott og spennende næring som har evighetens perspektiv over seg hvis vi innretter oss riktig.  Jeg har også vært stortingsrepresentant i 12 år.  De to første periodene var jeg medlem av Energi- og miljøkomiteen og hadde spesielt fokus på olje- og gasspolitikk og ulike energispørsmål.  Siste perioden var jeg medlem av Finanskomiteen og jobbet blant annet mye med skattespørsmål.  Jeg har gått på sjefskurset ved For-svarets Høyskole, har vært observatør i FN under høynivådelen og ellers hatt flere ulike politiske verv i løpet av disse årene.
Hva opptar deg mest nå?
Jobben tar mye tid og fokus. Det samme gjør mitt engasjement i Zonta. Ellers er jeg blant annet engasjert i en privat finansieringsgruppe som jobber med å skaffe private sponsormidler til arbeidet med å realisere et Viten-museum i regionen.  Museet er nå under bygging, men vi mangler ennå noe på å få prosjektet fullfinansiert.  Ellers går livet med til å følge opp hus, hage, hytte, to voksne barn, hyggelige venner og gode naturopplevelser.  I skriv-ende stund lurer jeg på om deler av sommerferien neste år skal gå til opplæring i kajakkpadling utenfor Helge-landskysten.
Zontahilsen fra Siri

NAVIGERING PÅ NETTSIDEN MED MOBIL?
Hold mobilen vertikalt. Klikk på boksen Primary Menu, øverst til høyre, eller på rødt felt, da kan du utforske de ulike fanene. Les mer her