ZONTAKLUBBER
Zonta har klubber over hele landet. På kartet har du en oversikt over klubbene i Norge. Klikk på fanen Klubber for å lære mer om klubben som er nærmest deg.

Skjermbilde brun stripe
I 2019 deler ZI ut stipender til veldedighetsorganisasjoner som bidrar til å bedre kvinners/-jenters kår lokalt. Se lenke her: Centennial Grants


Sammen gjør vi en forskjell!

Skjermbilde brun stripe
YWPA stipend med søknadsfrist 15.3.19
Kjenner du noen unge kvinner (16-19 år) som er engasjert i frivillig arbeid, har lederegenskaper samt et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på sitt engasjement for å heve kvinners status? Disse er målgruppen som kan søke stipendet.
Les mer her

ET NETTVERK AV KVINNER
Zonta er en av verdens ledende organisasjoner av fagfolk som jobber for kvinner. Zonta støtter kvinner over hele verden gjennom bistandsprosjekt og er talerør for kvinner og barns rettigheter. Kvinner er de som blir hardest rammet i en krig, men likevel har de det beste fredspotensialet.

Zonta Norge fikk en ny klubb 24. august 2018. Da ble Vigrestad og omegn Zontaklubb stiftet. Det ble holdt Charterfest på Kvalbein gård på Brusand.

Chicago Zonta inviterer til Convention i 2020
NAVIGERING PÅ NETTSIDEN MED MOBIL ELLER NETTBRETT?
Hold telefon og brett vertikalt. Klikk på boksen Primary Menu,  øverst til høyre, eller på rødt felt, da kan du  utforske de ulike fanene.

Besøk også vår Facebook-side

Ledermøte i Hå Februar 2019

Ledelsen i Zonta Norge. Fra venstre Ruth Hørgård Fagerhaug, Heidi Solli, Elin Hetland Mong, Governor D-13 Dorte Olesen og Ellen Skartveit

Fra Landsmøtet i Sauda 2018

Convention i Yokohama 2018

Zontaprofilen
Lieutenant Governor Jane Bordal

Hvorfor er du engasjert i Zonta?
Det er ofte en tilfeldighet at en blir med på aktiviteter, og slik var det også for meg og Zonta. Det var min gode venninne Nina Dyrnes som var, og er medlem i Zonta Oslo, som snakket om at hun var med i dette nettverket. Ved en anledning inviterte hun meg til å holde et foredrag for klubben om hvordan det var å være kvinnelig expatriate i Asia. Jeg har jobbet 5 år for Wilhelmsen Ship Management i Kuala Lumpur, Malaysia, og jeg kom til klubben og holdt foredrag om denne erfaringen. Den kvelden ble jeg kjent med flere av medlemmene, og ble deretter med på et par møter til før jeg meldte meg inn.

Jeg hadde vært litt på søken etter et nettverk som hadde en visjon jeg kunne identifisere meg med. Zonta hadde det! Selv om jeg nok aldri har vært en kvinnesakskvinne som har stått på barrikadene, har jeg igjennom mer enn 35 år i yrkeslivet vært opptatt av lik og rettferdig behandling av begge kjønn. Jeg har erfart at selv i et såpass likestilt samfunn som Norge, er det fortsatt en vei å gå. I tillegg har min erfaring med mye internasjonal jobbing også vist meg at det er mye som gjenstår for at kvinner skal ha samme rettigheter som menn.

For å kunne bidra til at kvinners rettigheter blir bedre må det jobbes målrettet og med kraft. Dette nås igjennom internasjonalt arbeid og tilstedeværelse i de rette fora. Zonta har en slik plass internasjonalt og særlig med den tette koblingen til FN. Jeg har tro på at Zonta gjør en forskjell og det liker jeg å være med og bidra til.

Hvilken profesjonell bakgrunn har du?
Jeg er utdannet kjemiingeniør, bedriftsøkonom og har en Master of Managment fra Handelshøyskolen BI. Gjennom de 35 årene jeg har vært yrkesaktiv, har jeg vært så heldig å få prøvd meg i mange spennende roller fra salg og markedsføring, innom kvalitetssikring og HMS til HR. Jeg har hatt mange lederstillinger og etter hvert på toppledernivå.

Nå er jeg direktør for Vegavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet hvor jeg leder en avdeling med svært kompetente medarbeidere, som har fagansvar for planlegging, bygging, drifte, vedlikeholde og forvalte veger i Norge. Jeg sitter i etatsledelsen og rapporterer til Vegdirektør. Jeg er på LinkedIn hvis du vil vite mer.

Hva opptar deg mest nå?
I Zonta sammenheng er jeg opptatt av at vi skal lage en tydeligere profil av arbeidet vårt, slik at vi kan få flere med på det viktige arbeidet vi holder på med. Vi opplever at det er tungt å rekruttere medlemmer til klubben vår i Oslo og vi ser på alternativer for å gjøre det mer attraktivt å bli medlem hos oss, kanskje
kan vi få til at medlemmer i hovedsak følger oss på sosiale medier? Vi kikker på denne muligheten.

Familien min er viktig for meg, og selv om barna nå har flyttet langt hjemmefra, Nora (24) tar en master i Australia og Kristoffer (30) bor i Dublin, finner mannen min og jeg fine anledninger til å være sammen med dem. Ellers liker jeg å være aktiv og drar mye på tur. Turene er både i skog og mark, fjell og fjord, sommer og vinter i Norge som lange turer til eksotiske strøk som juleferien på Cuba sist jul.