ZONTAKLUBBER

Zonta har klubber over hele landet. På kartet har du en oversikt over klubbene i Norge. Klikk på fanen Klubber for å lære mer om klubben som er nærmest deg.

Skjermbilde brun stripe

Hvorfor Zonta

  • Fordi Zonta er den eneste organisasjonen som kun retter seg mot kvinner og barn
  • Kvinner er de som blir hardest rammet i en krig, men likevel har de det beste fredspotensialet

 


I 2019 deler ZI ut stipender til veldedighets- organisasjoner som 
bidrar til å bedre kvinners/jenters kår lokalt. Se lenke her: Centennial Grants

Sammen gjør vi en forskjell!

ET NETTVERK AV KVINNER

Zonta er en av verdens ledende organisasjoner av fagfolk som jobber for kvinner. Zonta støtter kvinner over hele verden gjennom bistandsprosjekter og er talerør for kvinners rettigheter.

Zonta Norge fikk en ny klubb 24. august 2018. Da ble Vigrestad og omegn Zontaklubb stiftet. Det ble holdt Charterfest på Kvalbein gård på Brusand.

Landsmøtet i Sauda 7-9. september

 

Presentasjonsfilm av Sauda

 

 

Besøk også vår Facebook-side

 

Siste arrangement

Fra Landsmøtet i Sauda 7-9 september 2018

Convention i Yokohama 2018

Zonta feirer 100 år i 2019

Chicago Zonta inviterer til Convention i Chicago 2020

 

 

 

Tora Hellerdal Fosstveit president Sauda

Zontaprofilen
Klubbpresident Tora Hellerdal Fosstveit Sauda
og omegn zontaklubb

Hvorfor er du engasjert i Zonta?
Jeg har vært med i Sauda og omegn Zontaklubb siden starten i 1999. Var med i ei lita gruppe som var inspirert av tanken på å skape et nettverk i Sauda for å heve kvinners status», ved å ha møter med foredrag, bedriftsbesøk og lignende. Gjennom de åra som har gått, har jeg opplevd at Zontaklubben har blitt en viktig del av mitt liv. Her treffer jeg samfunnsengasjerte medsøstre, og vi har felles mål med å inspirere hverandre til å lage møter internt i klubben, pluss åpne møter der vi har viktige tema som vold i nære relasjoner, kvinnehelse og lignende.

Klubben vår deler også ut en pris til ei kvinne i lokalsamfunnet som har gjort en innsats for fellesskapet. Arrangementet med prisutdeling pleier å være en fantastisk flott kveld, og vi i klubben kjenner at vi er med på noe svært viktig når vi hedrer ei medsøster. Det er også svært meningsfylt å være med i Zonta som har internasjonale prosjekt i samarbeid med FN. Prosjekt som ofte har fokus på kvinnehelse og undervisning. Zonta Internasjonalt har også prosjekt for å informere kvinner om menneskerettigheter, og for å avgrense vold mot kvinner. Som medlem har jeg vært på interessante og trivelige møter i Norge, og utover landegrensene. En flott opplevelse å møte kvinner fra andre land som også er opptatt av internasjonal kvinnesolidaritet.

Hvilken profesjonell bakgrunn har du?
Jeg er oppvokst på Søndeled som ligger i Risør kommune. Flott sted på Sørlandet. Dro som 19-åring for å studere i Oslo, og er utdannet sosionom. Har jobbet en del år som «allrounder» ved sosialkontor, og litt innen feltet spesialpedagogikk. En liten periode var jeg ved Norwegian Seamen Center i Dubai. Traff der en kar fra Sauda som var i en opplæringsstilling innen oljevirksomhet. Det førte til at jeg fikk mitt første møte med Sauda. Trodde det var ei trang bygd full av røyk. Det stemte ikke. Røyken er historie, og bygda er åpen og vakker. Jeg har i mer enn 30 år bodd på en liten gård med utsikt utover fjorden, og vakre fjell omringer oss. Mannen min har i disse årene jobbet i Nordsjøen, og familien har derfor blitt en pendlerfamilie.

Hva opptar deg mest nå?
Har i noen år vært med i styringsgruppa for fairtrade i Sauda. Også i Fairtrade heves statusen til kvinner. De får ei lønn de kan leve av, ordna forhold omkring fødsel og amming, medvirkning i styrer osv. Sauda ble i 2006 den første fairtradekommune i Norge, og i 2017 var jeg med og mottok Fighterpris for det arbeidet. Kjøp av fairtradeprodukt er en solidaritetshandling.

Sauda sa under litt tvil ja til å ta imot asylmottak i bygda. Det ble en stor suksess. Noen hundre mennesker kom innom vår kommune, og det ble mye hyggeligere enn noen hadde forestilt seg, tror jeg. Mange saudabuer fikk et personlig forhold til noen av de som kom, og språktrening og integrering gikk utrolig godt. Dessverre ble asylmottaket stengt, og de fleste asylantene måtte dra fra bygda. Jeg har blitt kjent med noen spennende og kjekke mennesker fra ulike land, som nå har fått oppholdstillatelse og bor i Sauda. Ei seksbarnsmor fra Somalia ble nylig medlem i vår klubb, og det er en berikelse for oss. Godt med nye impulser i våre kvinnefellesskap.

Zonta er en del av min hverdag. Jeg er for tredje gang leder av klubben i Sauda. I september 2018 gleder vi oss til å arrangere landsmøte for Zonta her hos oss. Vi legger opp til at i tillegg til å drøfte Zonta saker, så vil det bli tid til å bli litt kjent med den vakre og spennende bygda vår. Velkommen til Sauda!

Vi har tre «unger» som nå er godt voksne. Hver sommer har vi familiedugnad med høyslått for å skaffe vinterfor til en liten saueflokk. Sauene beiter og gjør det fint i områdene rundt gården, og er på «ferie» høyt til fjells midtsommers. Blir et fantastisk godt kjøtt av det. Sauedrift er også godt for miljøet, så bare kjøp mere lammekjøtt! Håndarbeid, mest strikking, er en kreativ del av meg, og er viktig for min mentale helse tror jeg. Får abstinens når jeg ikke får strikt litt!