ZONTAKLUBBER
Zonta har klubber over hele landet. På kartet har du en oversikt over klubbene i Norge. Klikk på fanen Klubber for å lære mer om klubben som er nærmest deg.

Skjermbilde brun stripe


ZONTA 100 år: Sammen gjør vi en forskjell!

Skjermbilde brun stripe
 

 

ZONTA
er en ledende, verdensomspennende organisasjon av mennesker med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider med å fremme kvinners og jenters rettigheter gjennom støttende innsats og påvirkningsarbeid

Distriktsmøte i København september 2019 

Besøk også Zonta Norge sin Facebook-side og
Zontaklubbene sine facebook-sider

NAVIGERING PÅ NETTSIDEN MED MOBIL?
Hold mobilen vertikalt. Klikk på boksen Primary Menu, øverst til høyre, eller på rødt felt, da kan du utforske de ulike fanene. Les mer her

Landsmøte i Trondheim 11.-13.9 2020 blir digitalt 9.9.20
Fortløpende informasjon her
Convention Chicago 4.-8. juli 2020 avlyst, les mer

Ledermøte i Hå 7- 9 februar 2020

Zonta støtter 3 internasjonale prosjekter i 2020
Stopp barnekteskap
Hånd i hånd: støtte til flyktningerkvinner fra Syria
Bedre skolegang for jenter i Madagaskar
Les mer på siden Hva gjør vi/Prosjekter 

Zontaprofilen
President i Vigrestad & Omegn Zontaklubb
Majken Gudmestad

Hvorfor er du engasjert i Zonta?

Jeg var på utkikk etter en klubb som drev med noe meningsfylt, ikke bare drøs og kaffe. Jeg hadde søkt etter en slik organisasjon på Facebook, og fikk vite om Zonta via Elin Hetland Mong. Hun inviterte meg med på et medlemsmøte til Egersund & Omegn Zontaklubb, hvor jeg ble hektet med en gang; både fordi jeg ble møtt av en gjeng med flotte og inkluderende damer, og på grunn av det jeg fikk vite om arbeidet Zonta utfører for kvinner, verden rundt.

Ble snart invitert med på tur til Island, hvor jeg fikk en fantastisk uke. Jeg lærte hvordan Zonta var strukturert, og utviklet et fint vennskap med dem jeg var på tur med.

Hvilken profesjonell bakgrunn har du?
Jeg var ferdig uteksaminert som førskolelærer ved Stord Lærerhøgskole i 1990, og arbeidet som avdelingsleder i en del år, frem til 2003. Var fra da av hjemmeværende med fire barn, frem til alle var selvstendig nok til at jeg igjen kunne ta meg tid til egne interesser. Dermed kunne jeg delta i frivillig arbeid i Saniteten, og i Zonta.

Hva opptar deg mest nå?

Det som opptar meg mest, akkurat nå, er å drifte Vigrestad & Omegn Zontaklubb, og å få denne ordentlig i gang.

Stiftet klubben i Juni, 2018, og har følgende visjon:

  • Ha ett samlende prosjekt som engasjerer.
  • Få frem linjene til Zonta internasjonale prosjekter på medlemsmøtene, og vise hva som kan oppnås – vi er en del av en større organisasjon.
  • Ha ryddige planer for komitearbeidet.
  • Oppfordre komiteene til å arbeide på tvers av hverandre, og bekrefte til hverandre at alle gjør bra arbeid.
  • Få med Styret på komitearbeidet.
  • Rekrutteringsplan – vi må være synlige i nærmiljøet, stille opp på alle bygdedager ol..
  • VIKTIGST i Vigrestad og omegn Zontaklubb er at vi alle er gode forbilder, fremsnakker hverandre og at alle er med på å skape ett inkluderende godt miljø.